การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดอบรม การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยนางสุมาลี พรเจริญ และนายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   รายละเอียดเนื้อหาการอบรม : http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ยืม-หนังสือห้องสมุด-ด้วยแอปพลิเคชัน.pdf

Loading

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

Loading

สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

WALAI AutoLib Mobile บริการยืมหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน 

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WALAI AutoLib Mobile บริการยืมหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน                         สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android                   10 ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WALAI AutoLib Mobile เลือก RMUTP Library > ระบุ Username ด้วยรหัสนักศึกษา และ Password ด้วยเลขบัตรประชาชน > กด Login เลือก สืบค้นหนังสือ (Search) 1.เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการยืม (สถานะ […]

Loading

ราชมงคลพระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

Posted Posted in Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนติที่ดีในการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาร่วมบริจาคได้ที่งานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะ เพื่อนำไปมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ อันเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนต่อไป รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ผู้ที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง สามารถลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 -31 พฤษภาคม 2566 เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ลงคูปองแล้วนำไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดรับบริจาค โดยสามารถร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ หรือร่วมซื้อหนังสือกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบริจาคในโครงการฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะออกบูธรับบริจาคหนังสือ ณ บริเวณโถง ชั้น1 […]

Loading

วารสารกำลังใจ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดพิมพ์วารสารกำลังใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการกำลังใจฯ ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอมอบวารสารกำลังใจ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป

Loading

อบรมฐานข้อมูล Fashion Snoop

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

เนื่องด้วยทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มีการบอกรับการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านแฟชั่นและการออกแบบ Fashion Snoop จึงจัดอบรมการใช้งานและอัพเดตเทรนด์แฟชั่นจากฐานข้อมูล Fashion Snoopให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเข้าใช้งาน ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าใช้งานได้มากขึ้น ผู้บรรยาย Punsiraya (Amber) Hirunkhoudom Region Manager, Southeast Asia จาก Fashion Snoop ร่วมด้วย คุณนราทิพย์ วงศ์ไทย (ปั้นแป้ง) Product Specialist จาก บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 28 ก.พ 2566 เวลา 10.00 น.-11.00 น. โดยกดลิ้งค์ https://us02web.zoom.us/j/87359415672… เพื่อเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน zoom meeting ของฐานข้อมูล Fashion snoops ค่ะ

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media Webinars ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ ‘SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media ” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาด แฟชั่น ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ ชั้นนำผู้ห้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น การวาดภาพประกอบแฟชั่น เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เวลาประเทศไทย) […]

Loading

CU – eLibrary

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ห้องสมุดขอแนะนำฐานข้อมูล e-books ตัวใหม่ล่าสุด ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ CU – eLibrary ห้องสมุดออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับคุณทุกที่ ให้บริการทั้ง e-books หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร มีเนื้อหาให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการ โดยสามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ รองรับทั้ง Android  และ IOS  รวมถึงการใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์   โดยการสมัครใช้งาน จากอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนค่ะ ช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, แฟชั่น

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ “Impacts of Trends in Architecture and Interior Design” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาดแฟชั่น สถาปัตยกรรม และการออกแบบ พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ชั้นนำผู้ให้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบตกแต่งภายใน แหล่งที่มาอิทธิพลขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ความรู้ทางวิศกรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เวลาประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (Meeting Link:  https://us02web.zoom.us/j/87939269057?pwd=VWlDMktsL3JVOVlrOUoxdG1nRTJEUT09) Meeting ID: 879 3926 9057, Passcode: 123117 กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม: https://wkf.ms/3FBdwFA

Loading

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ 1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา 2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/#  หรือสแกนผ่าน QR Code  

Loading