สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

กิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ทุกท่านร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz   กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ EBSCO เพื่อลุ้นรับรางวัล Apple AirPods 1 รางวัล และ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท อีก 6 รางวัล ร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงตอบคำถามจากลิงค์นี้ https://forms.gle/BFNqYjAnzhS7t98D8 *กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บรรณารักษ์ และคณาจารย์ของสถาบันในสังกัดกระทรวง อว. **ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึง 30 มิ.ย. 2566 และประกาศผลทางเพจ EBSCO ประเทศไทย ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 12:00 น.

Loading

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายออนไลน์เรื่อง “Solutions to Plastic Pollution”

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง “ Solutions to Plastic Pollution” โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Monday, 5 Jun 2023 Time: 10am-12pm (GMT+8)  (วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน เก้าโมง – สิบเอ็ดโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : “ Solutions to Plastic Pollution” Registration page: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhKRFw07_UQWUv5SauOYouTt0JTfbljEuNNTFzxIuCddn1A/viewform จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ เพื่อเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ

Loading

ราชมงคลพระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

Posted Posted in Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนติที่ดีในการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาร่วมบริจาคได้ที่งานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะ เพื่อนำไปมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ อันเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนต่อไป รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ผู้ที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง สามารถลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 -31 พฤษภาคม 2566 เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ลงคูปองแล้วนำไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดรับบริจาค โดยสามารถร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ หรือร่วมซื้อหนังสือกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบริจาคในโครงการฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะออกบูธรับบริจาคหนังสือ ณ บริเวณโถง ชั้น1 […]

Loading

จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัดกรรมและเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ที่เว็บไชต์ https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html    หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช.  ด้านล่างนี้

Loading

อบรมฐานข้อมูล Fashion Snoop

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

เนื่องด้วยทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มีการบอกรับการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านแฟชั่นและการออกแบบ Fashion Snoop จึงจัดอบรมการใช้งานและอัพเดตเทรนด์แฟชั่นจากฐานข้อมูล Fashion Snoopให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเข้าใช้งาน ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าใช้งานได้มากขึ้น ผู้บรรยาย Punsiraya (Amber) Hirunkhoudom Region Manager, Southeast Asia จาก Fashion Snoop ร่วมด้วย คุณนราทิพย์ วงศ์ไทย (ปั้นแป้ง) Product Specialist จาก บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 28 ก.พ 2566 เวลา 10.00 น.-11.00 น. โดยกดลิ้งค์ https://us02web.zoom.us/j/87359415672… เพื่อเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน zoom meeting ของฐานข้อมูล Fashion snoops ค่ะ

Loading

อบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ CU-eLibrary 07-12-65

Posted Posted in กิจกรรม

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ทำการแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลการค้นคว้างานวิจัย การยืม – คืนหนังสือ และการใช้ห้องสมุดออนไลน์ผ่าน CU-eLibrary ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                            

Loading

อบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ CU-eLibrary 02-12-65

Posted Posted in กิจกรรม

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ทำการแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลการค้นคว้างานวิจัย การยืม – คืนหนังสือ และการใช้ห้องสมุดออนไลน์ผ่าน CU-eLibrary โดยมีวิทยากรจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และขั้นตอนการเข้าใช้งาน CU-eLibrary  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์                                            

Loading

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดได้ทำการแนะนำการเข้าฐานข้อมูลห้องสมุด การค้นคว้างานวิจัย การยืมหนังสือ และการใช้ห้องสมุดออนไลน์ผ่าน eBook โดยคุณสุมาลี พรเจริญ คุณณฤชล บิลอิสมาแอล และคุณบัณฑูร ศรีพันธุ์  เป็นผู้ให้การแนะนำกับนักศึกษา                                            

Loading

ภาพบรรยากาศโครงการ”หนังสือเพื่อน้อง ปี 7″

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 7 จำนวน 2,212 เล่มให้กับ มทร.พระนคร รายละเอียดดังนี้…

Loading