อบรมFASHION SNOOPS

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจงานออกแบบแฟชั่น งานสถาปัตยกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล Fashion Snoops ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ชั้น 2

Loading

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Posted Posted in eBooks, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์จำนวน ๒ ฉบับต่อปี (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) และได้รับการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาไทย (TCI) เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงใคร่ ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0 ๒๓๑๐ ๘๒๘๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านวารสารฯ ดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/issue/archive

Loading

“จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปไช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลตไฟล์ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปเบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช. ด้านล่างนี้

Loading

“จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปไช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลตไฟล์ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปเบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช. ด้านล่างนี้

Loading

ผักผลไม้ 5 สี คุณประโยชน์ดี ๆ ที่หลากหลาย

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, บทความ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

ในปัจจุบันเรากินผักผลไม้กันน้อยลงมาก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขับถ่าย โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง การกินผักและผลไม้ให้หลากหลายและเพียงพอในทุกมื้อจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลาย ป้องกันความเสี่ยงโรคเหล่านี้ได้ วันนี้จึงขอเล่าถึงคุณประโยชน์ของสารพฤกษเคมีในผักผลไม้ 5 สีกันค่ะ 1. สีแดง มีสารไลโคปีน (Lycopene) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ มะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด พบมากใน มะเขือเทศ พริกหวาน สตรอเบอร์รี่ แตงโม แอปเปิ้ลแดง เป็นต้น 2. สีส้ม/เหลือง มีสารเบต้าแคโรทีน (Beta-Carotene) เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและการมองเห็น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากใน ฟักทอง แครอท ส้ม มะละกอ มันเทศ เสาวรส สับปะรด เป็นต้น 3. สีเขียว มีสารคลอโรฟิลล์ […]

Loading

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) สำหรับให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สบทศ.จึงได้จัดทำแบบสำรวจการใช้งานด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำรวจการใช้งานประเภททรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษารวมถึงบุคคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นและมีความต้องการใช้งานขึ้น  ได้ตามลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

Loading

7 อาหารที่มีสารอาหารลดความเครียด

Posted Posted in บทความ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, เทคโนโลยี

7 อาหารที่มีสารอาหารลดความเครียด ความเครียดนอกจากส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลทำให้สุขภาพกายแย่ตามไปด้วยเช่นกัน เราจึงต้องหาวิธีต่าง ๆ เพื่อกำจัดความเครียดได้อย่างง่ายและยังส่งผลดีต่อสุขภาพ คือ การเลือกทานอาหารที่เหมาะสมเพราะสารอาหารบางชนิดช่วยทำให้ลดความเครียดได้ ดังนี้ ข้าว แป้ง หรือธัญพืชไม่ขัดสี อาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตจะช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเชโรโทนิน (Serotonin) โดยโฮอร์โมนนี้จะทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับง่ายขึ้น ซึ่งข้าว ที่ไม่มีการขัดสีจะใช้เวลาย่อยนาน จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราค่อย ๆ สูงขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้รักษาระดับของฮอร์โมนนี้ไว้ ส่งผลให้ร่างกายคลายความตึงเครียด กล้วย ถั่วเปลือกแข็ง เนื้อสัตว์ และไข่ อาหารเหล่านี้มีกรดอะมิโน ทริปโตเฟน (Tryptophan) ที่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมน เซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยทำให้รู้สึกอารมณ์ดี ส้ม หรือฝรั่ง เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เป็นสารสร้างอนุมูลอิสระ หากมีความเครียดร่างกายมีแนวโน้มที่จะเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น วิตามินซีจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระและซ่อมแซมร่างกาย ลดความดันโลหิต และลดฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียด ชาเขียว ในชาเขียวนั้นมีสาร แอล-ธีอะนิน (L-theanine) เป็นโปรตีนที่ช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย จึงช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ อีกทั้งยังมีสารอีพิแกลโลคาเทชิน แกลเลต (Epigallocatechin gallate) […]

Loading

การลงชื่อเข้าใช้งาน CU-eLibrary

Posted Posted in eBooks, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เข้าสู่ระบบด้วย อีเมลมหาวิทยาลัย สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ในภายหลัง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น CU-eLibrary https://lib.arit.rmutp.ac.th/

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz (ประจำเดือน มิถุนายน 2567) ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly – When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม (จำนวนทั้งหมด 12 รางวัล) ** ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ***ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/N9jhFTU5WZ กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวง อว.

Loading

ฐานข้อมูล Fashion Snoops

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

Loading

ACS READ & PUBLISH

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลทดลองใช้, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ACS READ & PUBLISH ข้อแนะนำสำหรับการเลือกตีพิมพ์บทความ Open Access  ของ American Chemical Society (ACS)

Loading

ACM OPEN

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ACM OPEN ข้อแนะนำสำหรับการเลือกตีพิมพ์บทความ Open Access ของ Association for Computing Machinery (ACM)

Loading