การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดอบรม การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง บริการยืมหนังสือ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยนางสุมาลี พรเจริญ และนายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   รายละเอียดเนื้อหาการอบรม : http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ยืม-หนังสือห้องสมุด-ด้วยแอปพลิเคชัน.pdf

Loading

การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

Loading

สำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ ให้ตรงตามความต้องการใช้งานแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สป.อว. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 และจากการสำรวจดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้งความความต้องการใช้งานเกินร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล  ดังนี้ 1.  Academic Search Ultimate (ASU) 2. ACM Digital Library 3. American Chemical Society Journal (ACS) 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext […]

Loading

ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central

Posted Posted in Events, Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บรรณารักษ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

เรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บรรณารักษ์ ลงทะเบียน Free Online Webinar ฐานข้อมูล ProQuest Central วันอังคาร ที่ 15 August 2023 เวลา: 11.00 -12.00 PM. Single Platform ที่ครอบทุกสาขาวิชา ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์, การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์,สังคมสาตร์ – การศึกษา ฯลฯ ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และ งบประมาณ สามารถ Download ในรูปแบบ PDF, Save, Print, Copy, Citation ลงทะเบียน link : https://clarivatesupport.webex.com/weblink/register/rc98fe6dce666e7d4beb16aab099de356 ข้อมูลสินค้า : https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/?fbclid=IwAR1iBuxt9egyBjAnu1TmH1BmJ6Te5Krx0fyzqWVrvOU6jAoF0GYwqH6ZK6w

Loading

WALAI AutoLib Mobile บริการยืมหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน 

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WALAI AutoLib Mobile บริการยืมหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน                         สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android                   10 ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขั้นตอนการยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WALAI AutoLib Mobile เลือก RMUTP Library > ระบุ Username ด้วยรหัสนักศึกษา และ Password ด้วยเลขบัตรประชาชน > กด Login เลือก สืบค้นหนังสือ (Search) 1.เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการยืม (สถานะ […]

Loading

กิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ทุกท่านร่วมกิจกรรม EBSCO Academic Search Ultimate & Engineering Source Fun Quiz   กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ EBSCO เพื่อลุ้นรับรางวัล Apple AirPods 1 รางวัล และ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท อีก 6 รางวัล ร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงตอบคำถามจากลิงค์นี้ https://forms.gle/BFNqYjAnzhS7t98D8 *กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บรรณารักษ์ และคณาจารย์ของสถาบันในสังกัดกระทรวง อว. **ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึง 30 มิ.ย. 2566 และประกาศผลทางเพจ EBSCO ประเทศไทย ในวันที่ 4 ก.ค. เวลา 12:00 น.

Loading

จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาบันภาษา, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัดกรรมและเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ได้ที่เว็บไชต์ https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html    หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช.  ด้านล่างนี้

Loading

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ร่วมจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรฐานข้อมูลออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาค้นคว้าด้านการเรียนการสอน การวิจัย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานฐานข้อมูล โดยมี Mr.Alex Liu Yupeng, Client Services Manager (Asia) IEEE […]

Loading

ราชมงคลพระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

Posted Posted in Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนติที่ดีในการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาร่วมบริจาคได้ที่งานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะ เพื่อนำไปมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ อันเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนต่อไป รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ผู้ที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง สามารถลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 -31 พฤษภาคม 2566 เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ลงคูปองแล้วนำไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดรับบริจาค โดยสามารถร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ หรือร่วมซื้อหนังสือกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบริจาคในโครงการฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะออกบูธรับบริจาคหนังสือ ณ บริเวณโถง ชั้น1 […]

Loading

วารสารกำลังใจ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดพิมพ์วารสารกำลังใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการกำลังใจฯ ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอมอบวารสารกำลังใจ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป

Loading

อบรมฐานข้อมูล Fashion Snoop

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

เนื่องด้วยทาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มีการบอกรับการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านแฟชั่นและการออกแบบ Fashion Snoop จึงจัดอบรมการใช้งานและอัพเดตเทรนด์แฟชั่นจากฐานข้อมูล Fashion Snoopให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเข้าใช้งาน ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าใช้งานได้มากขึ้น ผู้บรรยาย Punsiraya (Amber) Hirunkhoudom Region Manager, Southeast Asia จาก Fashion Snoop ร่วมด้วย คุณนราทิพย์ วงศ์ไทย (ปั้นแป้ง) Product Specialist จาก บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 28 ก.พ 2566 เวลา 10.00 น.-11.00 น. โดยกดลิ้งค์ https://us02web.zoom.us/j/87359415672… เพื่อเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน zoom meeting ของฐานข้อมูล Fashion snoops ค่ะ

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media Webinars ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ ‘SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media ” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาด แฟชั่น ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ ชั้นนำผู้ห้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น การวาดภาพประกอบแฟชั่น เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น เป็นต้น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เวลาประเทศไทย) […]

Loading