อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

เฉลิมราชพัสตรา

Posted Posted in Information, ข่าวประชาสัมพันธ์, ออกแบบ, แฟชั่น

กรมหม่อนไหมได้จัดพิมพ์หนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุททิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564  ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านหม่อนไหมและลวดลายผ้าไหม ผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุททิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยสามารถอ่านหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” ในรูปแบบ E-Book) ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อบรมการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ Fashion snoops

Posted Posted in Information, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, แฟชั่น

ห้องสมุดได้จัดให้มีการอบรมการเข้าใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ Fashion snoops ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีความสนใจในการใช้ฐานข้อมูล Fashion snoops ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.00 – 11.00 น.  ผ่านทาง Zoom Meeting   Link : https://us02web.zoom.us/j/83851872380?pwd=cTUxQXVKL0xpeVY3L0ZreVUwY0Zldz09  Meeting ID: 838 5187 2380 Passcode: 535375 เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมได้ในวันเวลาดังกล่าวนะคะ