eBooks

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks

Posted on

ทางสำนักพิมพ์ Wiley ได้เปิดให้มีการทดลองใช้  Wiley Digital Textbooks ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีมากกว่า 18,000 รายชื่อ  ซึ่งผู้เข้าใช้สามารถ ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 วัน สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://wileysgp.ipublishcentral.net/                 โดยทำการสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งาน ได้ทาง Getting Started_Access the eLibrary Online

Information

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

Posted on

ทาง EBSCO จัดทำฐานข้อมูล eBook Academic Collection ซึ่งมีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย โดย eBooks มีจำนวนมากกว่า 190,000 สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww  

eBooks

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

Posted on

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCO เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้           โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533   

Information

การอบรมฐานข้อมูล Web of Science ทางออนไลน์

Posted on

สำนักพิมพ์ Clarivate  จะจัดให้มีการอบรมฐานข้อมูล Web of  Science ผ่านเว็บให้กับบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดและบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานฐาน Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลาและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Monday, October 26, 2020 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 Time: 2.00 – 3.00 pm (Bangkok time) (บ่ายสองถึงบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Registration page: https://bit.ly/3cQLVQr

Information

ประชาสัมพันธ์บริการและสนับสนุนงานนักวิจัย จาก Charlesworth Author Services

Posted on

ด้วยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท Charlesworth Author Services  จากประเทศอังกฤษ ผู้ให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย เพื่อเป็นผู้ช่วยและประโยชน์ต่องานวิจัย และแจ้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักวิจัย โดยสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อสมาชิกเข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 5% ในทุกๆ บริการค่ะ ได้ทาง https://www.charlesworth-group.com/ ทั้งนี้หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณจิดาภา กันทิยะ (แอ้ม) ได้ทางอีเมล  sales1@newknowledgeinfo.com

Information

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

Posted on

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน   (4  พฤษภาคม 63 – 3 มิถุนายน 2563)    เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.caixinglobal.com และ Caixin app    สำหรับการเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ 1.อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2.เข้าเว็ปไซต์ https://www.caixinglobal.com/ สำหรับการใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่น  Caixin app 1. อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  https://u.caixinglobal.com/htm/register.html  3. นำ Email และ Password  ไป Log in ใน Caixin app       สามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น https://www.caixinglobal.com/app/  

Information

เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Posted on

ทุกท่านคะ รู้หรือไม่ * ? “….” (….) เครื่องหมายต่างๆ บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด สามารถเป็นทางลัดในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราค้นคว้าข้อมูลได้ “สะดวก” และรวดเร็วทันใจมากขึ้น มาดูกันว่า เครื่องหมายไหน ช่วยอะไรเราได้บ้าง 🔍 http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533 ขอบคุณค่ะ กลุ่มวิทยบริการ สวส.

Information

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database

Posted on

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล  Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis , Elsevier และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้น ๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะ ด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest ฐานข้อมูล Coronavirus Research Database จะสามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563 เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือผ่าน VPN โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus

eBooks

ฐานข้อมูล Science Direct ได้เปิดให้ใช้ textbook Free

Posted on

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ฐานข้อมูล Science Direct จากสำนักพิมพ์ ELSEVIER ได้เปิดให้ใช้ textbook Free ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563 ได้ทาง http://www.sciencedirect.com เข้าชมรายชื่อได้ที่ https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/book-title-lists

Information

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks ของ EBSCO

Posted on

รายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้ 1. eBook Academic Collection ซึ่งเป็น eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อถูกรวบรวมไว้ในนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ๆ เข้าไปทุกเดือน       URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww 2. eBook Subscription Clinical Collection Trial  คอลเลกชันหนังสือออนไลน์จำนวนมากกว่า 3,800 เล่มซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ      URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww       […]

Information

ประชาสัมพันธ์วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science

Posted on

เพื่อใช้งาน ฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้ ทั้งจากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 366 วัน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามวิธี ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science หากผู้ใช้มีปัญหาการลงทะเบียนสามารถแจ้งกลับได้ที่อีเมล์ helpdesk@book.co.th

Information

ประชาสัมพันธ์เปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews

Posted on

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จนถึง 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมาใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน โดยสามารถเข้าใช้วารสาร Annual Reviews ทุกชื่อได้ที่ https://www.annualreviews.org/ พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ Annual Reviews ยังแนะนำวารสารออนไลน์ open access อีก 1 ชื่อที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ชื่อวารสาร Knowable Magazine ที่     https://www.knowablemagazine.org/