Events

ProQuest Dissertations & Theses Global

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 15 September 2021 Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย) Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE Title: […]

Events

Virtual PQDT Day,Exclusively for MHESI Members

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล  ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Friday, 20th August 2021 Time:  9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เวลาเก้าโมง -สิบเอ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) Topic : PQDT Day for MHESI Members Registration page: https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20                             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน […]

Information

การบรรยายผ่านเว็บเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science

Posted on

ทางสำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 23 Jun 2021 Time: 2:00 pm Thailand Time  (วันพุธที่ 23 มิถุนายน บ่ายสองโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : Publish strategically for research impact using Web of Science ห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนที่

Events

เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business

Posted on

บริษัทบุ๊คเน็ทได้เปิดทดลองใช้งาน ProQuest One Business ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจ ตาม Link ด้านล่าง ทางเข้าใช้งาน:Link: https://trials.proquest.com/access?token=AdVKaAwuDTrMXNkeMZuQdgzRb โดยมีระยะเวลาการเปิดให้ทดลองใช้งาน 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 และก่อนที่จะมีการเปิดทดลองใช้งาน ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานให้ด้วย ตามวันและเวลาด้านล่าง ขอเรียนเชิญ ทางอาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษณ์ และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรมเรื่องการทดลองใช้งานวันที่ 28 พ.คง 2021 เวลา 9.00 น.รายละเอียดตามด้านล่างค่ะ Link อบรม ProQuest One Business Webinar Event address for attendees:  https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e2d9302cf2f1ff2b9a4ee94d60747e0eb Friday, 28 May 2021 9:00 am   Bangkok Time (Bangkok, GMT+07:00) Duration:  1 hour Event password: Pq2021 […]

eBooks

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks

Posted on

ทางสำนักพิมพ์ Wiley ได้เปิดให้มีการทดลองใช้  Wiley Digital Textbooks ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีมากกว่า 18,000 รายชื่อ  ซึ่งผู้เข้าใช้สามารถ ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 2 วัน สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://wileysgp.ipublishcentral.net/                 โดยทำการสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งาน ได้ทาง Getting Started_Access the eLibrary Online

Information

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

Posted on

ทาง EBSCO จัดทำฐานข้อมูล eBook Academic Collection ซึ่งมีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย โดย eBooks มีจำนวนมากกว่า 190,000 สามารถเข้าใช้ได้ทาง https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=e000tww  

eBooks

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

Posted on

ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCO เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้           โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533   

Information

การอบรมฐานข้อมูล Web of Science ทางออนไลน์

Posted on

สำนักพิมพ์ Clarivate  จะจัดให้มีการอบรมฐานข้อมูล Web of  Science ผ่านเว็บให้กับบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดและบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานฐาน Web of Science โดยมีรายละเอียดวันเวลาและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Monday, October 26, 2020 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 Time: 2.00 – 3.00 pm (Bangkok time) (บ่ายสองถึงบ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Registration page: https://bit.ly/3cQLVQr

Information

ประชาสัมพันธ์บริการและสนับสนุนงานนักวิจัย จาก Charlesworth Author Services

Posted on

ด้วยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท Charlesworth Author Services  จากประเทศอังกฤษ ผู้ให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย เพื่อเป็นผู้ช่วยและประโยชน์ต่องานวิจัย และแจ้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักวิจัย โดยสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อสมาชิกเข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 5% ในทุกๆ บริการค่ะ ได้ทาง https://www.charlesworth-group.com/ ทั้งนี้หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณจิดาภา กันทิยะ (แอ้ม) ได้ทางอีเมล  sales1@newknowledgeinfo.com

Information

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

Posted on

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน   (4  พฤษภาคม 63 – 3 มิถุนายน 2563)    เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.caixinglobal.com และ Caixin app    สำหรับการเข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ 1.อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2.เข้าเว็ปไซต์ https://www.caixinglobal.com/ สำหรับการใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่น  Caixin app 1. อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัย  และต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 2. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  https://u.caixinglobal.com/htm/register.html  3. นำ Email และ Password  ไป Log in ใน Caixin app       สามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น https://www.caixinglobal.com/app/  

Information

เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Posted on

ทุกท่านคะ รู้หรือไม่ * ? “….” (….) เครื่องหมายต่างๆ บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด สามารถเป็นทางลัดในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราค้นคว้าข้อมูลได้ “สะดวก” และรวดเร็วทันใจมากขึ้น มาดูกันว่า เครื่องหมายไหน ช่วยอะไรเราได้บ้าง 🔍 http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533 ขอบคุณค่ะ กลุ่มวิทยบริการ สวส.

Information

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database

Posted on

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล  Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis , Elsevier และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้น ๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะ ด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest ฐานข้อมูล Coronavirus Research Database จะสามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563 เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือผ่าน VPN โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus