Information

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563

Posted on

กรมควบคุมมลพิษได้ส่งรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง น้ำบาดาล คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย โดยสามารถเข้าดูรายงานได้ทาง เว็บไซต์

Information

จดหมายข่าว วช.

Posted on

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 16 ฉบับที่ 125 ประจำเดือนสิงหาคม 2564  ได้ที่เว็บไซต์ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx

Events

ProQuest Dissertations & Theses Global

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Wednesday, 15 September 2021 Time:  11.00am – 12.30am (Thai time) (วันพุธที่ 15 กันยายน เวลาสิบเอ็ดโมง -เที่ยงครึ่งตามเวลาประเทศไทย) Topic : PROQUEST DISSERTATION AND THESES GLOBAL- Supporting Your Research Registration page: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e93b774660d3dba8c00844d1ebabfa5bd ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ นักวิจัย นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนค่ะ PROQUEST ONLINE TRAINING OBJECTIVES AND OUTLINE Title: […]

Events

IGeLU 2021 Digital Conference

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest Exlibis จะจัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บ (Digital Conference) ให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ โดยจะมี session ที่เป็น Open Program ที่เกี่ยวกับทาง Asia Pacific จาก Speaker จากเอเชีย โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 24th – 25th August 2021 Topic : IGeLU 2021 Digital Conference Registration page: https://conferences.igelu.org/event/1a0d4581-efcf-4400-b0d4-7bb1404ad379/websitePage:0877d5b6-40e6-4797-8f68-6017b9362972?hsCtaTracking=a60945c2-07a7-4c4a-a590-0f6e9a27bb8d%7Cc0593cfb-2a99-4691-a7b3-d45d99b0b323&utm_campaign=APAC_IGeLU%202021%2C%20August%2023-26%202021&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_uHW4JoO6NEg1gMpjZ-rFl7aYXugTuwI2R8pR0MZhrMdpyst74oNCEYRjAVdLrZc2OIKGLpYcHpb1M87dvd7COcRQp55rx_PO7JOb5itxgBumbkfI&_hsmi=142940499&utm_content=142940499&utm_source=hs_email August 24th, 13:45-14:30 HKT (12.45-13.30 นาฬิกาตามประเทศไทย) 1. Dr. KM Ku, Associate Librarian, Technical Services and Technology Support […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on

ตามที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ สามารถติดต่อขอใช้บริการยืม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม facebook: https://www.facebook.com/librmutp Email: Library@rmutp.ac.th โทร. 02-665-3777 ต่อ 6798

Information

ห้องสมุด งด ให้บริการ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

Posted on

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 ห้องสมุดจึงงดให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Events

Virtual PQDT Day,Exclusively for MHESI Members

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ ProQuest จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในการใช้งานฐานข้อมูล  ProQuest Dissertations & Theses Global โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Friday, 20th August 2021 Time:  9am – 11am (Thai time) (วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม เวลาเก้าโมง -สิบเอ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย) Topic : PQDT Day for MHESI Members Registration page: https://page.exlibrisgroup.com/pqdt-day-thailand-mhesi-members-onnly-aug20                             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน […]

Events

 “How to Publish with Oxford Journals”

Posted on

เนื่องจากสำนักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะตีพิมพ์ในวารสารของ OUP โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ Date: Thursday, 5th August 2021 Time: 1.00pm – 3.00pm (IN/VN/TH time)  (วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม บ่ายโมง -บ่ายสามโมงตามเวลาประเทศไทย) Topic : “How to Publish with Oxford Journals” Registration page: https://attendee.gotowebinar.com/register/5051133744248837645 ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เพื่อเข้าไปลงทะเบียนสำรองที่ไว้ก่อนนะคะ เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าฟังบรรยายแค่ 500 ท่านเท่านั้น จากทั้งหมด 6 ประเทศที่รับจดหมายเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ลงทะเบียนก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนค่ะ   The topics covered: –    How to turn […]

eBooks

ขยายเวลาทดลองใช้ Application Hibrary E-book

Posted on

ห้องสมุดขอเชิญชวนทุกท่านเข้าทดลองใช้ Hibrary ซึ่งเป็น Application ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) เน้นให้ผู้ใช้งานได้อ่านอีบุ๊กคุณภาพจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ครอบคลุมในหลายหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงอีบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับการปรับตัวช่วงสถานะการณ์ Covid -19 รองรับการทำงานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ android และ iOS จึงทำให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าถึงห้องสมุดได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับไลฟสไตล์การอ่านในปัจจุบันที่อีบุ๊กเริ่มเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักอ่านมากขึ้นหลายเท่าตัว และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำนักพิมพ์ต่าง ๆ เริ่มรองรับในรูปแบบอีบุ๊กมากขึ้น โดยมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป หนังสือเรียน หนังสือตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย หนังสือสำหรับเด็ก นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ให้เลือกอ่านอย่างมากมาย   เริ่มเปิดให้ทดลองใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นะคะ   โดยผู้ใช้ต้อง ดาวน์โหลด Application และสแกนผ่าน Application ของ Hibrary ถึงจะสแกนเข้าใช้งานได้ ไม่ได้สแกนผ่านไลน์นะคะ และการเข้าไปดูหน้งสือ ทางสำนักพิมพ์ให้เข้าไปดูรายการได้ทั้งหมด แต่จะเข้าไปดูไม่ได้ทั้งเล่มบางรายการอาจะเข้าได้  1-2 บท ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ

Information

ห้องสมุด งด ให้บริการ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

Posted on

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ห้องสมุดจึงงดให้บริการ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะ สามารถยืมต่อออนไลน์หรือเช็คสถานะการยืมและกำหนดส่ง ได้ทางเว็บไซต์ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Events

“แปลอย่างไรให้โดนใจ…บันไดสู่วงการแปล”

Posted on

สถาบันภาษา และคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “แปลอย่างไรให้โดนใจ…บันไดสู่วงการแปล” ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet น้องๆ ที่สนใจ สามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม ค่าลงทะเบียน 350 บาท นะคะ