ประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์

ประกาศ…ขอเลื่อนการเปิดให้บริการ เนื่องจากการจัดเตรียมการให้บริการยังไม่เรียบร้อย ห้องสมุดเทเวศร์จึงขอเลื่อนเปิดให้บริการเป็นวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ…

เชิญใช้ eBooks จากฐานข้อมูล ACCESS ENGINEERING

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks ฐานข้อมูล ACCESS ENGINEERING โดยฐานข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์นี้ มีหนังสือวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า 600 เล่ม ใน 13 สาขาวิชา ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงหลักการทางวิชาเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้ง สามารถใช้ในการเตรียมการสอนในห้องเรียนให้กับอาจารย์ได้ และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ในเชิงปฏิบัติ และสนับสนุนการเรียนการสอน ทุก ๆ หัวข้อการศึกษาในชนิดต่าง ๆ  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://accessengineeringlibrary.com/  

เชิญใช้ eBook จากฐานข้อมูล ScienceDirect

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks จากฐานข้อมูล ScienceDirect เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มทร.พระนคร สามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ทั้ง Journals และ eBooks ปีพิมพ์ ค.ศ.2011-2016 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ที่…http://www.sciencedirect.com/

เปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษแสนสนุก

  รายละเอียด : ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่บริษัทส่งให้ครั้งก่อนได้เหมือนเดิม Continue Reading →

เปิดทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

รายละเอียด : เปิดทดลองใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง อาจารย์และนักศึกษาท่านใดสนใจ คลิกเลย!!! http://portal.igpublish.com/iglibrary

เปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

รายละเอียด : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript Formatting) จนถึงขึ้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username  และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email Continue Reading →

เปิดสิทธิ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Ijournet ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2560

เนื่องด้วยทางสำนักพิมพ์ Ijournet ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี ในสาขา Agriculture และ Applied Science & Technology ให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทดลองใช้ จึงเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลนี้ คลิกได้เลยที่  http://www.ijour.net/

เปิดใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตามปกติ

(เนื่องจากฐานข้อมูล Scopus ได้มีปัญหาติดขัดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้) ” ขณะนี้ทาง สวพ.และทางบริษัทได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานได้ตามปกติค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ”     ขอบคุณค่ะ/ ห้องสมุด มทร. พระนคร  

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559 จากห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช

ฐานข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

   เป็นฐานข้อมูลรวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม สนใจดูข้อมูล ฐานข้อมูลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์