กิจกรรมดี ๆ จากโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันภาษา

ใครอยากเป็นนักพากย์ยกมือขึ้น RMUTP UPDATE วันนี้ชวนมาคุยกับคุณนิสิต คำพิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร เกี่ยวกับโครงการอบรมนักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2 ใครที่สนใจรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ตามมากันฟังเลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=1nJcKb9Agec ติดตามรายการพอดแคสต์ฟังสบาย ทั้งการวิเคราะห์ประเด็นร้อนในสังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา การอาหาร และข่าวสารในแวดวง มทร.พระนคร ผ่านทาง https://onlive.rmutp.ac.th กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม พูดคุยทักทาย เสนอแนะรายการกันได้ที่ https://facebook.com/rmutponlive และ https://www.youtube.com/…/UCibvZGvaA3Hq5e-ABZM_NkQ/videos

Loading

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี

ทางกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3  เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดบทความวารสารได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/index  

Loading

นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital รุ่นที่ 2

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เทคโนโลยี, แฟชั่น

กลับมาตามคำเรียกร้องงงงง พบกับโครงการ “” จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในรอบแรก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว สถาบันภาษา จึงได้จัดโครงการสำหรับท่านผู้สนใจต้องการสมัคร โครงการ”นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital อีกครั้ง ในรุ่นที่ 2″ค่า ปล.รับสมัครถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2565 *แต่หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด สถาบันภาษาขอปิดรับสมัครทันทีนะคะ

Loading

“นักพากย์หนังยุค Disruptive Digital”

Posted Posted in Events, Information, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันภาษา ขอเปิดตัวโครงการ”นักพากย์หนังยุคDisruptive digital”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ นักพากย์หนัง ทั้ง 2 ท่าน    โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดน้าาาา รีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2565

Loading

วารสารวิชาการ ราชภัฏบุรีรัมย์

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 14 (มกราคม – มิถุนายน) พ.ศ.2565 เผื่อเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากร นักศึกษา โดยสามารถอ่านได้ทาง เว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/issue/view/17252  

Loading

ผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาข่าวปลอม (Fake News)

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการเมืองและการสื่อสารมวลชน ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์กรที่ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมธิการได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจ  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกนคิวอาร์โคด ด้านล่างค่ะ

Loading

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

Posted Posted in Information, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  โดยสามารถเข้าชมโดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้  

Loading

วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3

Posted Posted in Information, กฎหมาย, การศึกษา, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการผลิตวารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3 ปีงบประมารณ พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และภารกิจของกรมคุมประพฤติในด้านต่างๆ   โดยสามารถเข้าชมได้ทาง QR code ด้านล่าง  

Loading

บริการดีๆ จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร

Posted Posted in Events, Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ของทางมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/RMUTP.language.institute

Loading

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานที่แสดงทัศนะทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นของภาคตะวันออก โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา โดยสามารอ่านและดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง  

Loading

อบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary

Posted Posted in Information, การวิจัย, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ฐานข้อมูล, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, ออกแบบ, เทคโนโลยี, แฟชั่น

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการ Application E-Books  Hibrary เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Application E-Books  Hibrary กับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยลัยฯ ให้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานได้มากขึ้น โดยจะจัดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง ZOOM ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99099728448 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายได้ทางลิงค์ด้านล่างนะคะ https://forms.monday.com/forms/18cf30075d177e6818da43e525c2c4eb?r=use1

Loading

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in Information, กฎหมาย, ข่าวประชาสัมพันธ์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ https://www.nhrc.or.th/Home.aspx  

Loading