ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2557

No
Title
Cop
1.ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด
NBL Cop
2.การอัพโหลดปกหนังสือใหม่ จากการถ่ายรูป
NBL Cop
3.โครงการอบรมเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
NBL Cop
4.การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)
CL Cop
5.การใส่กระดาษเครื่องปริ้นบาร์โค้ดหนังสือ TSC / TTP-247
CHL Cop
6.การทำต้นคริสต์มาส
NBL Cop
7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30"
NBL Cop
8.การลงรายการดรรชนีบทความวารสาร
CL Cop
9.การเข้าใช้งานระบบแนะนำหนังสือ
CL Cop
10.การใส่กระดาษสลิปเครื่องยืม – คืนอัตโนมัติ
CHL Cop
11.วิธีเพิ่มรูปปกหน้าหนังสือ โดยใช้โปรแกรมเพ้นท์ (Paint)
NBL Cop
12.การนำระบบ RFID มาพัฒนางานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CL Cop