กิจกรรมห้องสมุด

 

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Digital  Collection และระบบ Reporitory


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI  AutoLIb  เวอร์ชั่น 1.3


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ประจำปี 2555


โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย‏

 

ภาพบรรยากาศงานออกบูธหนังสือโครงการ “ชวนอ่านหนังสือ”

 

ภาพบรรยากาศโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง ปี 7”

 

 ภาพบรรยากาศอบรม  WANCA  ครั้งที่ 26

 

ภาพบรรยากาศอบรมฐานข้อมูล (มทร.ธัญบุรี)

 

♦ ภาพบรรยากาศนิทรรศการหมุนเวียนโครงการหนังสือ “เพียงพ่อก็พอเพียง”