หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

e_acfhnortz679

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2-2

ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-1

ฺBangkok GIS : ฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

ฐานข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

%e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89

ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

thesis

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : Thesis Database

Capture

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ : วารสารสหสาขาวิชาการ

119271829

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้บริการห้องสมุด

20130621_150619

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Self check และ Opac)

GaleLingo

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo 1 ก.ค.- 30 ก.ย.59

iglibrary-1

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ iGlibrary ตั้งแต่ 1ก.ค.-31ส.ค.59