หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Capture

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ : วารสารสหสาขาวิชาการ

119271829

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้บริการห้องสมุด

20130621_150619

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Self check และ Opac)

GaleLingo

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo 1 ก.ค.- 30 ก.ย.59

iglibrary-1

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ iGlibrary ตั้งแต่ 1ก.ค.-31ส.ค.59

87507

ขอแจ้งกำหนดการงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพหนังสือ

แจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างค่าปรับและหนังสือแต่ละสาขา ปี 2558

2559-03-19_1141

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ตั้งแต่ 15 มีนาคม-30 กันยายน 2559

2559-03-19_1059

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2559

skillsoft logo4

ฐานข้อมูลทดลองใช้ “Skillsoft Courseware”

สารานุกรม_1

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

Books-1-icon[1]

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2558