หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวีดิโอ JoVE (20 พ.ย. 60-30 ธ.ค. 60)

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2560

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล eBooks ภาษาไทย Openserve

เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile

ประกาศงดให้บริการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

พร้อมแล้ว สำหรับการเปิดให้บริการ….

ประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์