Informationการวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

โดยสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 16 ฉบับที่ 125 ประจำเดือนสิงหาคม 2564  ได้ที่เว็บไซต์ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx