Informationการวิจัยการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์

เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทุกท่านคะ รู้หรือไม่ * ? “….” (….) เครื่องหมายต่างๆ บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด สามารถเป็นทางลัดในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราค้นคว้าข้อมูลได้ “สะดวก” และรวดเร็วทันใจมากขึ้น มาดูกันว่า เครื่องหมายไหน ช่วยอะไรเราได้บ้าง 🔍

http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533

ขอบคุณค่ะ
กลุ่มวิทยบริการ สวส.