Informationการวิจัยข่าวฝากประชาสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี

“จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน มีนาคม 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 19 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน มีนาคม 2567 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปไช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลตไฟล์ “จดหมายข่าว วช.”
ในรูปเบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช. ด้านล่างนี้

Loading