ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดกลางเทเวศร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Posted on

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดกลางเทเวศร์  251-502 ได้ให้การต้อบรับอาจารย์อุไรวรรณ วิพุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะ ได้ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai Autolib) เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา << ภาพบรรยากาศการศึกษาดู1Z1-871 งานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai Autolib >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแต่งกายผ้าไทยดีเด่น

Posted on

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรได้แสดงความยินดีกับ 9L0-625 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง  หัวหน้างานห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ  ได้เข้ารับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม E20-598 ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม