ทะเบียนความรู้ปีการศึกษา 2562

No
Title
Cop
1.วิธีอัพโหลดวารสารในฐานข้อมูลวารสารหนังสือใหม่
Library Cop
2.การตั้งค่า Bartender พิมพ์บาร์โค้ดแบบ Run Number
Library Cop
3.หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings)
Library Cop
4.การตั้งค่าคุณสมบัติเอกสาร ฐานข้อมูล Repository
Library Cop
5.การลงฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่ผ่าน LINE
Library Cop
6.การทำที่คั่นหนังสือ (เพื่องานประชาสัมพันธ์) ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.7
Library Cop
7.การเตรียม PDF ขึ้นวารสารใหม่ใน LINE
Library Cop
8.เทคนิคการยืมต่อด้วยตนเอง Renew ผ่าน LINE
Library Cop
9.การใช้โปรแกรม Photo Scape ในการจัดรูปแบบปกหนังสือ 10 อันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุดประจำเดือน
Library Cop
10.การคืนหนังสือที่ตู้รับคืน (Book Drop)
Library Cop
11.ขั้นตอนการยืม – คืน หนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืม – คืนอัตโนมัติ
Library Cop
12.การจองห้องประชุมย่อย (Discussion) ผ่านไลน์
Library Cop