EventsInformationการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกแบบเทคโนโลยีแฟชั่น

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops

SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media Webinars

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังในหัวข้อ ‘SS23 Womens Runway & How to Track Trends on Social Media ” ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Fashion Snoops บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกในตลาด แฟชั่น ข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มและกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมทั้ง Bloomsbury สำนักพิมพ์ ชั้นนำผู้ห้บริการตำราเรียน หนังสืออ้างอิง ที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงเนื้อหา อาทิเช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น การวาดภาพประกอบแฟชั่น เทคนิคการตัดเย็บและประยุกต์สู่สินค้าแฟชั่น เป็นต้น

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เวลาประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.monday.com/forms/eb8ea56bee00336039dbda1891692e5d?r=use1