ข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล

แจ้งฐานข้อมูลสิ้นสุดระยะเวลาการบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สามารถตรวจสอบระยะเวลาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลเพิ่มเติม จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/