Informationข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดให้บริการของห้องสมุด

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดทุกศูนย์
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะ