Informationข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการยืม ให้เป็น 60 วัน

 

ห้องสมุด มทร.พระนคร ขยายสิทธิ์การยืมให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้มีระยะเวลาการยืม 60 วัน นะคะ

สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 กำหนดส่งจะเป็นวันที่ 10 เมษายน 2563 นะคะ