Informationข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิดให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2567

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30 – 16.30 น.  ในวันจันทร์ – วันศุกร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง เพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading