บทความ

มาแล้ว ๆ หนังสืออีบุ๊ค ดี ๆ มีมาแนะนำ “ScienceDirect eBooks”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลต่อนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมทร.พระนคร ที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกติ แต่การศึกษานั้นไม่สามารถหยุดตามได้การมีแหล่งความรู้หรือแหล่งหนังสือออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ห้องสมุด สวส. ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับชาว มทร. พระนคร จึงขอนำเสนอฐานข้อมูล ScienceDirect eBooks หนังสือออนไลน์  ชั้นนำจากสำนักพิมพ์ Elsevier หนึ่งในแหล่งสืบค้นหนังสืออีบุ๊คที่ห้องสมุด สวส. มีไว้ให้บริการพร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งานโดยละเอียดให้ท่านผู้อ่านในบทความนี้

ขั้นตอนการใช้งาน

Step 1 > การเช้าใช้งานฐานข้อมูล

สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ 2 วิธี คือ

เข้าจากเว็บไซต์โดยตรงที่ https://www.sciencedirect.com/

หรือ เข้าจากเว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.arit.rmutp.ac.th/ > บริการ > ฐานข้อมูล eBooks

คลิกเลือก > ฐานข้อมูล ScienceDirect eBooks

Step 2 > การลงทะเบียน

เข้าสู่หน้าเว็บฐานข้อมูล ScienceDirect สังเกตมุมบนด้านขวาจะปรากฎชื่อมหาวิทยาลัย “Rajamangala University of Technology Phra Nakhon” เข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อย

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจะลงทะเบียนหรือไม่ก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้เช่นกัน แต่การลงทะเบียนเข้าใช้ย่อมมีข้อดีกว่าแน่นอน จะดีกว่าอย่างไรนั้นก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะ

 

ข้อดี การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจะสามารถตรวจสอบคำแนะนำ เช็คประวัติการสืบค้น การแจ้งเตือน เปลี่ยนรหัสผ่าน และเช็คบทความที่เลือกซื้อเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ตัวอย่าง  ประวัติการสืบค้น จะปรากฏรายละเอียดการสืบค้น วัน เดือน ปี เวลา  ที่เข้าสืบค้นข้อมูล และรายละเอียดชื่อเรื่องที่สืบค้น นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดประวัติออกมาในรูป Ms. Excel เพื่อนำไปใช้ประกอบการเขียนอ้างอิงได้อีกด้วย

 

Step 3 > การสืบค้น

หน้าจอหลัก คลิกที่   Journals & Books  เป็นการเรียกดูวารสารและหนังสือที่มีทั้งหมดในฐานข้อมูล

ตัวอย่าง  การสืบค้นโดยใช้เมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือกรองผลการสืบค้นได้ตามต้องการ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

“ขอเสริมในส่วนของ Access type (ประเภทการเข้าถึง)  หากเลือก “Subscribed & complimentary” คือให้แสดงเฉพาะที่มหาวิทยาลัยบอกรับ Open access คือเข้าถึงได้แบบเปิด สามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างอิสระ และ Contains open access ให้เข้าถึงได้เฉพาะหน้าสารบัญ และถ้าสนใจเนื้อหาในบท นั้น ๆ ก็สามารถเลือกซื้อเก็บไว้เพิ่มเติมได้ หรือจะปล่อยว่างไม่คลิกเลือกเลยก็ย่อมได้ ผลการสืบค้นก็จะกว้างมากขึ้น และจะพบรายชื่อหนังสือที่มีให้บริการทั้งหมด”

Step 4 > ผลการสืบค้น

จากตัวอย่างในขั้นตอนที่ 3 สืบค้นสาขาวิชา “Computer Science” ชื่อเรื่องย่อย “Computer Science Applications” หนังสือที่พบมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชื่อเรื่อง ไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร สามารถคลิกเลือกเรื่องที่สนใจได้เลย

 

ตัวอย่าง  สนใจหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า “Building Big Data Applications

จะพบหนังสือตามภาพด้านล่าง สามารถเลือกเปิดอ่าน สั่งพิมพ์ แชร์หรือจะดาวน์โหลด PDF File เก็บไว้ก็ย่อมได้ และถ้าต้องการดาวน์โหลด PDF File หมดทั้งเล่มเลยก็คลิกที่ปุ่ม   Download all chapters

หรือจะเลือกดาวน์โหลดเพียงบางบทที่สนใจก็คลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าบทนั้น ๆ  และกดปุ่ม Download PDFs

 

 

บทสรุป  ScienceDirect eBooks ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 19 สาขาวิชา  มีหนังสือออนไลน์ให้เลือกสืบค้นได้ตั้งแต่ ปี 2014 – ปัจจุบัน โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบ PDF File มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ (HTML) และสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้เครือข่าย (Network) อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ หากเข้าใช้งานที่บ้าน ก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้งจะต้องเปิดใช้งานระบบ VPN จึงจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยได้ และสามารถดาวน์โหลด PDF File เก็บไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยได้ตลอดไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสร้างช่องทางในการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

—————————————–

 

*** เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับ 4 ขั้นตอนก็จะได้หนังสือดี ๆ ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าน ได้อย่างง่ายดาย และก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect eBooks กันเยอะ ๆ นะคะ ***

Loading