เวลาทำการ

เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
ห้องสมุดเทเวศร์08.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3009.00-15.0009.00-15.00
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร08.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3009.00-15.0009.00-15.00
ห้องสมุดโชติเวช08.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3009.00-15.0009.00-15.00
ห้องสมุดพระนครเหนือ08.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3008.30-18.3009.00-15.0009.00-15.00