Informationข่าวประชาสัมพันธ์

ยืมหนังสือง่ายๆ ช่วง COVID-19 ผ่านทางออนไลน์

สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางห้องสมุดได้จัดให้มีบริการพิเศษ โดยสมาชิกสามารถยืมหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

สืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th

แล้วแจ้งรายละเอียด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาร์โค้ด ของหนังสือที่ต้องการยืมได้ทาง แบบฟอร์มสมาชิกห้องสมุดขอยืมหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมาชิกห้องสมุดติดต่อรับหนังสือที่ขอยืมได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
*** โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดต่อแจ้งกำหนดวันรับหนังสือให้ผู้ขอยืมทราบ ***

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6798
Email: Library@rmutp.ac.th   Facebook: https://www.facebook.com/librmutp