ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ กับโปรแกรม Access English (ฉบับปรับปรุง)

 Doc1 

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission   ซึ่งโปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนฟรี และง่ายๆด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกเลย Register Access English