ทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน

bookshelf-13

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://www.indianjournals.com/  และท่านยังสามารถเลือกเข้าใช้ตามสาขาที่ท่านสนใจดังต่อไปนี้

  •  Agriculture Science
  • Animal Science
  • Applied Science & Technology
  • Dental Science
  • Library Science
  •  Business, Economics & Management
  • Medical Science
  • Social Science

*** คู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูล Indian Journals

** รายชื่อวารสารเพิ่มเติม