หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

20130621_150619

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Self check และ Opac)

GaleLingo

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo 1 ก.ค.- 30 ก.ย.59

iglibrary-1

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ iGlibrary ตั้งแต่ 1ก.ค.-31ส.ค.59

87507

ขอแจ้งกำหนดการงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพหนังสือ

แจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างค่าปรับและหนังสือแต่ละสาขา ปี 2558

2559-03-19_1141

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ตั้งแต่ 15 มีนาคม-30 กันยายน 2559

2559-03-19_1059

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2559

skillsoft logo4

ฐานข้อมูลทดลองใช้ “Skillsoft Courseware”

สารานุกรม_1

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

Books-1-icon[1]

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2558

เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

bn2-scopus

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus