หน้าแรก ห้องสมุด ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

2559-03-19_1141

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ตั้งแต่ 15 มีนาคม-30 กันยายน 2559

2559-03-19_1059

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2559

skillsoft logo4

ฐานข้อมูลทดลองใช้ “Skillsoft Courseware”

สารานุกรม_1

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

Books-1-icon[1]

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2558

เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขยายเวลาทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

bn2-scopus

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus

ac2

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ กับโปรแกรม Access English (ฉบับปรับปรุง)

slide-4

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

slide-2

แนะนำการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทดลองใช้ฐานข้อมูลAcademic OneFile และ National Geographic Virtual LIbrary

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile, National Geographic และ Gale Virtual Reference

bookshelf-13

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Indian Journals ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน