เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวีดิโอ JoVE (20 พ.ย. 60-30 ธ.ค. 60)

 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวิดีโอ JoVE (ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 30 ธันวาคม 2560)

JoVE คือผู้ผลิตและผู้จัดทำแหล่งข้อมูลวิดีโอชั้นนำของโลก และยังเป็นเจ้าแรกที่ผลิตวารสารในรูปแบบวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ยาและวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก  มีวิดีโอจำนวนมากกว่า 7,000 เรื่อง จาก 1,000 สถาบันชั้นนำ อาทิ MIT, Harvard University, Cambridge University, Stanford University, Princeton University, The University Of Tokyo, Yale University, The University Of Melbourne, Tsinghun University เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ , นักวิจัย และนักศึกษา เข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมีวิดีโอมาประกอบการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ

JOVE (Video Journals) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.Video Journals คือ วารสารออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งในวารสารแต่ละ Article นั้นจะมีการบันทึกวิดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงานวิจัยเรื่องนั้น ทำให้ง่ายต่อนักวิจัย และทำให้ผลงานวิจัยสามารถลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุม 13 สาขาวิชากว่า 7,000 วิดีโอ และอัพเดททุก ๆ 1 เดือน ประกอบไปด้วย

2.Science Education คือ ฐานข้อมูลการเรียนการสอน และส่งเสริมการทำวิจัย โดยประกอบไปด้วยขั้นตอน เทคนิคการทำการทดลอง สอนแนวคิดหลักและเทคนิคพื้นฐานวิดีโอสาธิตที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย ความหลากหลายของวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ยาและวิศวกรรม ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา 38 Collection 570 วิดีโอ มีการอัพเดททุก 3 เดือน ประกอบไปด้วย

ลิงค์ฐานข้อมูล
https://www.jove.com/journal

ลิงค์ตัวอย่างฐานข้อมูลด้านเคมี
https://drive.google.com/file/d/0B78l877lbXoOSWE0X0JUelp2eUU/view?usp=sharing

ลิงค์ตัวอย่างฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/0B78l877lbXoOOEtzVWtDRWtNYjg/view?usp=sharing