เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) โดยมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

สามารถเข้าถึงได้ที่ : http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RaUnofTePhNa
ระยะเวลาให้ทดลองใช้งาน : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่คุณวรางคณา  นันธิโย โทร. 02 769 3888 ต่อ 3362 หรือ e-mail: helpdesk@book.co.th