เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central

ได้ทาง Link : www.bloomsburyfashioncentral.com

โดยฐานข้อมูลออนไลน์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล

ระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560