เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection

 

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury
Collection

ได้ตาม Link :  www.bloomsburycollections.com

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล

โดยมีระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560