ประกาศงดให้บริการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

เนื่องด้วยบุคลากรห้องสมุด มทร.พระนครทั้ง 4 สาขา มีกำหนดการเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูลด้านแฟชั่น WGSN ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 จึงของดให้บริการห้องสมุด แต่สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Book drop ทุกสาขา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ