พร้อมแล้ว สำหรับการเปิดให้บริการ….
เปิดใหม่ สดใสกว่าเดิมจ้า…ห้องสมุดเทเวศร์ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง, ห้อง Discussion Room จำนวน 3 ห้อง, ตู้ล็อคเกอร์ 36 ช่อง ฯลฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้บริการได้เลยค่ะ