ประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการห้องสมุดเทเวศร์

ประกาศ…ขอเลื่อนการเปิดให้บริการ

เนื่องจากการจัดเตรียมการให้บริการยังไม่เรียบร้อย ห้องสมุดเทเวศร์จึงขอเลื่อนเปิดให้บริการเป็นวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ…