เปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษแสนสนุก

 

รายละเอียด : ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่บริษัทส่งให้ครั้งก่อนได้เหมือนเดิม ส่วนอาจารย์ และนักศึกษา ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านทางเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand จากนั้นเลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นนำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล คลิกเลยที่นี่ 

https://accessenglishnow.com/platform