เปิดทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

รายละเอียด : เปิดทดลองใช้หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง อาจารย์และนักศึกษาท่านใดสนใจ คลิกเลย!!!

http://portal.igpublish.com/iglibrary