เปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

รายละเอียด : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript Formatting) จนถึงขึ้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username  และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ส่วนตัวประเภท @gmail.com , @yahoo.com เป็นต้น จากนั้น นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

http://www.eewoww.com/