เปิดสิทธิ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Ijournet ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2560

เนื่องด้วยทางสำนักพิมพ์ Ijournet ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี ในสาขา Agriculture และ Applied Science & Technology ให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทดลองใช้ จึงเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลนี้ คลิกได้เลยที่  http://www.ijour.net/