เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2559

2559-03-19_1059

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ HTML ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC , Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo สนใจคลิกเลย!!    ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online [CJO]