Information

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2561

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ

Information

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

Posted on

ฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลัง ที่มาพร้อมเครื่องมือใช้งานต่าง ๆ ในฐานข้อมูล

กฎหมาย

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

Posted on

ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่รวบรวมฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก วารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ และวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา เปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2561  

การวิจัย

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

Posted on

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

Information

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI

Posted on

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI  ซึ่งประกอบด้วย       1. ฐานข้อมูล   Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน URL : http://cstm.cnki.net/stmt      2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-test Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61ล้านบทความ URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD      3. ฐานข้อมูล China Master’ Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน […]

การวิจัย

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวีดิโอ JoVE (20 พ.ย. 60-30 ธ.ค. 60)

Posted on

 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารในรูปแบบวิดีโอ JoVE (ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 30 ธันวาคม 2560) JoVE คือผู้ผลิตและผู้จัดทำแหล่งข้อมูลวิดีโอชั้นนำของโลก และยังเป็นเจ้าแรกที่ผลิตวารสารในรูปแบบวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ยาและวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก  มีวิดีโอจำนวนมากกว่า 7,000 เรื่อง จาก 1,000 สถาบันชั้นนำ อาทิ MIT, Harvard University, Cambridge University, Stanford University, Princeton University, The University Of Tokyo, Yale University, The University Of Melbourne, Tsinghun University เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ , นักวิจัย และนักศึกษา เข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมีวิดีโอมาประกอบการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ JOVE (Video Journals) แบ่งเป็น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้ัอประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on

ตามที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด บัดนี้ห้องสมุดได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายชื่อหนังสือที่ผ่านการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 และสามารถติดต่อขอใช้บริการยืม-คืนได้ ณ ห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ดังนี้ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ห้องสมุดพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

Posted on

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) โดยมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ที่ : http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RaUnofTePhNa ระยะเวลาให้ทดลองใช้งาน : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่คุณวรางคณา  นันธิโย โทร. 02 769 3888 ต่อ 3362 หรือ e-mail: helpdesk@book.co.th  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central

Posted on

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central ได้ทาง Link : www.bloomsburyfashioncentral.com โดยฐานข้อมูลออนไลน์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล ระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection

Posted on

  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection ได้ตาม Link :  www.bloomsburycollections.com ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล โดยมีระยะเวลาในการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

Posted on

ห้องสมุดขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการแต่ละประเภทของห้องสมุดโดยละเอียด และเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการและทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย   สามารถนำเทคนิควิธีการค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้รับบริการในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นสารสนเทศระบบ Web OPAC ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังปัญญา เป็นต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนครทั้ง 4 แห่ง หรือ e-mail : library@rmutp.ac.th รายละเอียด วัน-เวลา การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ห้องสมุดเทเวศร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. ห้องสมุดพณิชยการพระนคร วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60)

Posted on

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ *วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป *วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. […]